KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych. Innowacyjny zespół wytłaczająco-granulujący FRS® przyczyni się do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów zaliczanych do tworzyw sklasyfikowanych aktualnie jako trudno przetwarzalne.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) o niskim poborze energii elektrycznej, umożliwiającego pięciokrotne odgazowanie tworzyw sztucznych o dużej powierzchni zadruku i stopniu zanieczyszczenia, co wpłynie na właściwości fizykochemiczne produktu końcowego w postaci uzyskanego regranulatu.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 6 750 612,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 262 355,94 zł